VE VOJENSKÉM MUZEU KRÁLÍKY VZPOMÍNÁME NA SOČSKOU FRONTU…

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Akce, Vydáno dne: 08. 07. 2017

V letech 1915 až 1917 se odehrálo 11 krvavých bitev na řece Soči, po kterých na konci roku 1917 následoval průlom spojených rakousko-uherských a německých vojsk italskými obrannými pozicemi u Kobaridu.

Pro boje na sočské frontě, kterých se účastnilo mnoho mužů české národnosti, byla charakteristická jejich úpornost, která nespočívala pouze v obrovském počtu nasazených vojáků obou válčících stran, ale zejména v masovém využití moderních zbraní – kulometů, děl a otravných plynů. Když k těmto výdobytkům moderní vojenské techniky připočteme přírodní podmínky vysokohorského terénu, kde číhala také „bílá smrt“ v podobě lavin, skalnatý a bezvodý Kras, kde se do vyvrtání kaveren neměli vojáci před palbou protivníka kde skrýt, znamenaly sočské bitvy pro muže obou stran mimořádné vypětí. 11. sočských bitev je oprávněně označováno za jihoevropský Verdun. Na straně útočící Itálie bylo zabito přes 200 tisíc vojáků, na straně obránce, tedy Rakouska-Uherska, padlo přes 100 tisíc vojáků. Dalších 30 tisíc jich zůstalo nezvěstných, 45 tisíc jich bylo raněno a 20 tisíc onemocnělo. To jsou statisíce lidských osudů, statisíce nenaplněných a zmařených životů, osobních tragédií a další statisíce nešťastných vdov a sirotků.

Výstava Vzpomínky na sočskou frontu, jejímiž autory jsou Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a Vojenský historický ústav v Praze, je od konce června zpřístupněna široké veřejnosti ve Vojenském muzeu v Králíkách (VMK). Slavnostní vernisáže se dne 28. 6. 2017 osobně zúčastnil velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc.

Více než čtyři desítky významných osobností regionu a města Králíky přivítala na půdě VMK starostka Králík, paní Jana Ponocná. Ocenila skutečnost, že výstava s tímto tématem a posláním bude po několik měsíců zpřístupňovat informace návštěvníkům muzea a připomínat naše předky a jejich osudy. Ocenila rovněž práci desítek dobrovolníků, kteří v rámci Králické pevnostní oblasti pracují na záchraně a prezentaci vojensko-technických památek a svojí činností zásadně ovlivňují rozvoj zdejší specifické nabídky cestovního ruchu.

Jeho excelence, velvyslanec Slovinské republiky pan Leon Marc ve svém proslovu vyjádřil potěšení nad skutečností, že je výstava prezentována ve Vojenském muzeu Králíky, vyzdvihnul dlouhodobé dobré vztahy obou našich zemí i bohatou společnou historii. Čestným hostům rovněž představil unikátní knižní projekt Dva kamarádi, autora Mgr. Jaroslava Čady a přítomné pozval na návštěvu Slovinské republiky.

Pan Jaroslav Čada následně přítomným v několika větách připomenul historii bitev na řece Soči, vzpomenul skutečnost, že mnoho mužů z Králík a okolí v době Velké války rukovalo k pěšímu pluku č. 98, který se od poloviny roku 1916 zúčastnil bojů na sočské frontě. Válečné trauma pak doložil konkrétním příběhem Letohradského rodáka, nadaného umělce – akademického malíře Rudolfa Faltuse – jehož život a tvorbu 1. světová válka nejen přerušila, ale i výrazně ovlivnila.

Plukovník gšt. Ing. František Hlaváček připomenul fakt, že Velká válka ovlivnila osudy obyvatel většiny měst a obcí a změnila osudy mnoha rodin vznikající Republiky československé. Četné pomníčky jsou toho dokladem. Přesto je Velká válka pro většinu z nás válkou neznámou…

Před zahájením vlastní prohlídky výstavy se účastníci mohli seznámit s ukázkami uniforem a výstroje R-U vojáků, odborně komentovanými pány Mgr. Jaroslavem Čadou a Michalem Řeháčkem a prohlédnout si ukázky artefaktů výbavy vojáků té doby, ze sbírek VMK.

V průběhu vernisáže se její účastníci mohli seznámit s mimořádnou knihou, jejímž autorem je právě Mgr. Jaroslav Čada – amatérský historik zabývající se mimo jiné 1. světovou válkou. Dostala název Dva kamarádi a zachycuje část osudů dvou vojáků, pocházejících z dnešních Východních Čech. Příběh vzniku knihy vpadá jednoduše, ale publikace vznikla jen díky několika osudovým náhodám. Jeden z hrdinů příběhu (Jan Burian) si vedl velmi podrobné deníky, druhý (Antonín Fuchs) byl velmi nadaný profesionální fotograf. Pisatel deníků a autor fotografií sloužili u 20. pěší brigády, která byla tvořena vysokomýtským 98. pěším plukem a čáslavským 21. pěším plukem. Oba protagonisté příběhu se znali a přátelili… Shodou náhod se autorovi publikace, který je znalcem tématu, dostaly do rukou fotografie i deníky a on byl schopen toto neskutečné informační bohatství setřídit, identifikovat detaily a vše propojit… Něco takového se podaří jen zcela výjimečně… Při přípravě knihy se podařilo navázat spolupráci se slovinskou stranou, takže kniha vyšla jako „dvoumutační“. Je jako zvláštní nabídka v prodeji ve VMK, Muzeu opevnění – dělostřelecké tvrzi Hůrka, nebo zde:

(http://obchod.boudamuseum.com/boje-a-valky-c12/dva-kamaradi-socska-fronta-ocima-dvou-pratel-i471/)

            Výstava, kterou může veřejnost ve VMK shlédnout do konce října tohoto roku, přibližuje nelehkou dobu života našich předků, která vrcholila právě před sto lety. Snad bude alespoň některé návštěvníky inspirovat k zamyšlení nad tím, kdo byli ti lidé, jejichž jména jsou vytesána na pomnících padlých z 1. světové války, které se nachází ve většině míst, odkud pocházíme. Těmto prostým lidem i po sto letech mnohé dlužíme.

 

ARMY FORT s. r. o., foto: E. Ráboňová

Velvyslanec Slovinské republiky J.E. Leon Marc