OD KVĚTNA BUDOU VE VMK k VIDĚNÍ DVĚ NOVÉ VÝSTAVY

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 18. 04. 2012

První z nich nese název Provinční rekonstrukční tým PRT Lógar České republiky v Afghánistánu

a společně ji připravilo Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Ve Vojenském muzeu Králíky bude instalována díky úzké spolupráci muzea s Ministerstvem obrany České republiky – Odborem komunikace a propagace.

Výstava je prezentací o působení českého PRT a propagací přínosu českých vojáků i civilních expertů v rámci rekonstrukce země. Autory vystavovaných fotografií jsou Marek Štys (společnost Člověk v tísni), Michal Novotný (LN), Jan Rybář (MFD), Roman Pekař (externě ČT, LN) a nezávislá fotografka Iva Zímová.

Výstavu tvoří deset panelů obsahujících základní informace o Afghánistánu, o historických souvislostech, které vedly k současnému stavu v zemi, o mezinárodní asistenci a podílu ČR na zabezpečení stabilizačního procesu, o systému provinčních rekonstrukčních týmů i o konkrétních lidech v PRT České republiky v Afghánistánu.

Součástí výstavy jsou také předměty denní potřeby z Afghánistánu (například kolo, součásti oblečení nebo šperky) a další artefakty spojené s působením PRT Lógar. Představeny jsou i školní pomůcky a dárky, které PRT poskytuje Afgháncům v rámci pomoci rekonstrukce jejich země.

K doplnění infopanelů jsou k dispozici fotografie z práce PRT týmu – např. velkoformátové černobílé snímky pprap. Daniela Hlaváče ze 4. BRN Žatec.

Vernisáž této putovní výstavy se uskutečnila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aktualizovaná a doplněná se postupně představuje v dalších městech České republiky.

 

 

 

Druhá výstava nese název Válečný humor a představí vybrané kousky z dílen válečných humoristů. Nepůjde o humor dobře známý z kultovního amerického seriálu M.A.S.H. ale o kresby a karikatury zachycující události a zejména protagonisty II. světové války. Ve více než 70 karikaturách, kreslených či psaných vtipech najdete zastoupeny práce autorů jako jsou: Boris Jefimov, David Low, Stephen a
Giles - Daily Express.

 

Jako ochutnávka jeden krátký:

 

Nápis na podstavci sochy Svatého Václava po přijetí Mnichovského diktátu vládou ČSR: „Pro nedostavení se spojenců – Válka se nekoná!“

 

A jeden dlouhý, který ukazuje, jak složité to někdy může být:

 

Čas: Na sklonku II. světové války.

Místo: Slavnostní recepce v jednom jihoamerickém městě.

Hlavní hrdina: Vyslanec Hortyovského Maďarska.

 

Když vyslanec vešel, pozdravil vztyčením pravice. Hostitel se podivil a začal se vyptávat na poměry za oceánem:

 
„Pane vyslanče, ráčil jste pozdravit nacistickým pozdravem, že? Určitě jste příslušníky světlovlasé nordické rasy, není-liž pravda?“ 
„Ne, prosím, my jsme mongolského původu.“ 
„Ach tak, Váš stát tedy leží někde v Asii?“ 
„Ne, my jsme evropský stát.“ 
„Jestli se nemýlím, máte titul královského velvyslance. Ráčíte být tedy z království. Jak se daří Jeho Veličenstvu?“ 
„Promiňte, to je omyl, my už krále dávno nemáme. Nám vládne admirál.“ 
„Jste tedy přímořský stát – námořní velmoc?!“ 
„Ne, vnitrozemský!“ 
„Zajímavé. Jste zapletení do té velké evropské války?“ 
„Bojujeme statečně na všech bojištích!“ 
„Jistě máte velké územní požadavky.“ 
„Ano, naše územní požadavky jsou dost velké.“ 
„A na kom je uplatňujete, pane královský velvyslanče?“ 
„Na Slovácích a na Rumunech.“ 
„To jsou tedy Vaši nepřátelé?“ 
„Kdepak, to jsou naši spojenci.“ 
„Vaši spojenci? A proti komu vlastně bojujete?“ 
„Proti Sovětskému svazu.“ 
„Aha, a proti němu máte také územní požadavky, že?“ 
„Ne, vůči němu žádné územní požadavky nemáme.“ 
„To je opravdu podivné. Co na to říká Váš vládce, admirál?“ 
„Toho se bohužel nemůžeme zeptat, je v zajetí.“ 
„Admirál je v zajetí? Kdo ho zajal?“ 
„Němci.“ 
„To jsou taky Vaši nepřátelé?“ 
„Ale kdepak! To jsou naši nejvěrnější spojenci!“