ČESKÁ ARMÁDA DOMA A VE SVĚTĚ ANEB "VÍTE, ŽE."

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Novinky, Zdroj: vmk, Vydáno dne: 10. 02. 2012

Díky spolupráci Vojenského muzea Králíky s Ministerstvem obrany České republiky - Odborem komunikace a propagace mohou návštěvníci muzea shlédnout výstavu.

Výstava informuje o působení AČR při plnění úkolů doma i v zahraničních
misích a přibližuje práci našich vojáků. Tvoří ji 16 samonosných panelů
systému roll-up o rozměrech 1x2 m. Dominantní složkou výstavy jsou kvalitní
velkoplošné snímky, doplněné krátkým informačním textem, který navazuje na
otázku z názvu "Víte, že." Návštěvníci muzea se tak mohou dozvědět řadu
informací o AČR při provádění jejího výcviku, pomoci při živelních pohromách
v rámci Integrovaného záchranného systému, o letecké záchranné službě), ale
i ze zahraničních misí (Afghánistán). Věnuje se rovněž nasazení vojenských
pozorovatelů v problematických místech světa (Sinaj, Kongo, Somálsko).

Snímky v Afghánistánu fotil zejména podpraporčík Daniel Hlaváč ze 4. BRN
během svého nasazení v operaci IFOR v rámci působení českého PRT v Lógaru,
vojenský novinář Vladimír Marek, fotoreportér A-reportu, některé fotografie
jsou od Miroslava Šindeláře a obrázky z Kosova nafotila příslušnice 15.
kontingentu KFOR podplukovnice Jana Zechmeisterová a další příslušníci
resortu.

Výstava měla premiéru vernisáží v Ústřední vojenské nemocnici v Praze -
Střešovicích dne 20. října 2010 za účasti NGŠ AČR Vlastimila Picka.