VÝSTAVA OSUDOVÉ ROKY ČESKÉ STÁTNOSTI

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Expozice, Zdroj: archiv VMK, Vydáno dne: 26. 07. 2011

Zajímavé informace o české historii 20. století mohou návštěvníci zhlédnout od 19. července 2011 ve Vojenském muzeu Králíky. Výstava, kterou připravila Asociace nositelů legionářských tradic, mapuje významné mezníky novodobé české (resp. československé) historie, a to od roku 1918 do roku 1989.

Představuje vznik samostatného československého státu a významné iniciativy, které tomu v období 1. světové války předcházely, období let 1938 a 1939, Mnichovskou dohodu a okupaci českých zemí. Věnuje se nejvýznamnějšímu odbojovému činu v Evropě v období 2. světové války - atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Představuje také konec nadějí a rok 1948, kdy se počátek nového budování demokracie zvrátil v další, tentokrát komunistickou diktaturu. Seznámíte se s obdobím politické perzekuce i okupací země vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

Ke každému roku jsou přehledně sestaveny chronologicky nejdůležitější události, popsány nejvýznamnější dokumenty, jejich smysl a význam, zobrazeny významné osobnosti.

I dnes na světě existují totalitní režimy, lidé trpí a strádají fyzicky i duševně v důsledku válečných výbojů, teroru a boje o moc, uchvácení území, za kterým se vždy nakonec skrývá touha po moci a stále větším bohatství. Právě proto je třeba si stále připomínat nejhrůznější války světa, které se vedly ve 20. století, a v nichž náš národ vždy čestně obstál - hájil svobodu a demokracii, bojoval za svůj neexistující stát, za svou vlast.

K výstavě je připravena i zajímavá stejnojmenná publikace, obohacená o další údaje a zajímavé příběhy z jednotlivých historických mezníků.

OSUDOVE ROKYOSUDOVE ROKY