E-SHOP, Prodej nepotřebné techniky a duplicitních exponátů muzea

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Obchod, Vydáno dne: 12. 04. 2011

VSTUPTE DO OBCHODUProdej nepotřebné techniky

a duplicitních exponátů muzea

Zde najdete aktuální (a stále aktualizovanou) nabídku techniky, exponátů a dalších předmětů, které se staly pro Vojenské muzeum nepotřebné. Jsou duplicitní, nebo svojí podstatou nezapadají do realizovaných či plánovaných koncepcí jednotlivých expozic v muzeu. Vlastníkem nabízených předmětů je společnost Armyfort a také soukromí sběratelé a spolupracující subjekty, jejichž majetek je v expozicích muzea vystavován. V některých případech lze po dohodě prodej změnit na výměnu za jiné exponáty.

MK-VII Cromwell (podvozek) 

Podvozek je téměř kompletní s pásy viz. foto. Cena 300 000,-Kč

Další informace na mob. 604 407 901

PV3S Kovářská dílna

Nástavba je bez vnitřního vybavení a částečné zkorodovaná, viz foto. Cena 25 000,-Kč

Další informace na mob. 604 407 901