EXPOZICE VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Expozice, Zdroj: archiv VMK, Vydáno dne: 12. 04. 2011

Návštěvníci uvnitř výstavní haly (s plochou 2400 m2) tak v konečné podobě expozic shlédnou historii československé armády od čs. legionářů (v I. svět. válce) do současnosti, sekci věnovanou II. svět. válce, sbírku munice (pěchotní, ženijní, dělostřelecké), pěchotních zbraní, sbírku polních a protiletadlových kanónů, prostředků protichemické ochrany a další.

Naprostá většina velkých exponátů bude postupně prezentována formou diorám. Muzeum je proslulé ojedinělou expozicí věnovanou životu a osudům významných vojenských osobností (armádního generála Ludvíka Krejčího, hlavního velitele mobilizované čs. branné moci v roce 1938, brigádního generála Bohuslava Fialy, nejbližšího spolupracovníka generála Krejčího, divizního generála Ing. Karla Husárka – ředitele Ředitelství opevňovacích prací).

Výstavní hala i venkovní krytá stání prezentují rovněž exponáty, které jsou v podmínkách ČR ojedinělé. Návštěvníci mohou shlédnout značně širokou paletu strojů, jimiž byla vyzbrojena Československá lidová armáda, nebo které jsou ve výzbroji armády dnešní. Nechybí zde tanky, obrněné transportéry ani bojová vozidla pěchoty. Další kusy zřetelněji profilují zaměření muzea do oblasti ženijní a speciální techniky.

Ve druhé části areálu muzea se kromě moderních dílen nachází předváděcí plocha s terénní dráhou pro ukázky exponátů v pohybu, stojí zde plně funkční replika prvorepublikové vojenské chaty pro 120 mužů (slouží pro příležitostné výstavy a tematické expozice a jako zázemí pro akce konané na ploše) a jeden lehký pevnostní objekt vz. 37. Celá předváděcí plocha bude realizována jako bojiště – postupně zde vzniknou ruiny domů, zákopy, brod atd.

Stavební koncepce muzea s návazností na provozní potřeby instituce, moderní architektura i koncepce expozic, společně s doplňkovými interaktivními prvky, vytváří ve svém souhrnu z Vojenského muzea Králíky jednu z nejmodernějších muzejních institucí v České republice.

Areál muzea tvoří:

• Parkoviště pro 47 osobních aut a 3 autobusy.

• Správní budova se vstupní halou a pokladnou (obchodem a informačním centrem), představující nástupní prostor do expozic.

• Expoziční hala s výstavní plochou 2 400 m2.

• Depozit k uložení exponátů s plochou 400 m2.

• Venkovní přístřešek pro velké exponáty navazující na expoziční halu.

• Dílna na rekonstrukci techniky a exponátů.

• Dvě stání pro mytí techniky u výjezdu na předváděcí polygon.

• Bývalá správní budova u vstupu do areálu, sloužící jako klubovna a zázemí pro dobrovolné pracovníky muzea.

• Před vstupem na předváděcí polygon funkční replika prvorepublikové vojenské chaty (kasárna) pro 120 mužů.

• Polygon – předváděcí plocha pro dynamické a statické ukázky různého druhu a pro pořádání dalších akcí – s přírodní tribunou pro diváky.