HISTORIE VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

Autor: Webmaster <webmaster(at)armyfort.com>, Téma: Historie, Zdroj: archiv VMK, Vydáno dne: 22. 03. 2011

To, co dnes turisté při návštěvě Vojenského muzea Králíky (VMK) vidí, je zcela odlišné od podoby, jakou mělo místo před pár desetiletími. Zde, nedaleko místní cihelny, se nacházela zemědělská usedlost, která se koncem 30. let XX. století dostala do sevření objektů a překážek pevnostního systému, budovaného na obranu Československa proti Hitlerovu Německu.

 Pevnosti museli jejich obránci spolu s celým pohraničím na základě závěru konference čtyř mocností v Mnichově (30. 09. 1938) a nátlaku spojenců Československa bez boje opustit. V následných letech nacistické okupace se prostor Králík, s ohledem na velké množství různých typů pevnostních objektů, mimořádnou kvalitu pevnostního betonu a také díky výtečnému vlakovému spojení do Německa, změnil v obrovský zkušební polygon. Německá Wehrmacht zde testovala nejenom chování opevnění při nasazení vlastních bojových prostředků, ale později také účinnost nových zbraní a munice, včetně tajných zbraní (byly to mj. takzvané „Röchlingovy střely“).

Po II. světové válce byla část zdejšího obyvatelstva hlásícího se k německé národnosti odsunuta a prostor byl znovu osídlen. V 70. letech XX. století nahradil zdejší usedlost komplex zemědělského areálu. Do jeho značně devastovaných budov, již nesloužících původnímu účelu, se v roce 2000 přemístila aktivita, jejímž cílem bylo vybudování moderního vojensko-historického muzea. Dnes je Vojenské muzeum Králíky centrem Králické pevnostní oblasti, s celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí věnovanou armádě a obraně státu, a s předváděcím polygonem pro ukázky těžké techniky a oživenou historii.

Základ zdejších expozic položili nadšenci z Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Zde od počátku 90. let minulého století postupně vznikala a stále se rozšiřovala sbírka vojenské techniky a zbraní. Improvizované vystavování pouhé její malé části neodpovídalo ambicím muzea a neumožňovalo jeho další rozvoj.

V roce 1998 přijali nadšenci vlastnící tuto sbírku nabídku města Králíky na její přesun na teritorium města – blíže k případným zájemcům. Vznikající muzeum se přesunulo do areálu bývalé odchovny dobytka, jehož budovy však byly značně devastované. Celkově působil areál velmi neestetickým dojmem a představoval jednu z „jizev“ na jinak pěkné tváři města. V letech 2000–2009 se zde usilovně pracovalo, vznikla hodnotná expozice, přibývaly exponáty a muzeum fungující ve značně improvizovaných podmínkách dokázalo ročně přilákat i přes 15 000 návštěvníků!

V té době usilovali nadšenci ze společnosti Armyfort o opravu, rekonstrukci či nejlépe úplnou přestavbu prostor muzea, aby expozice a exponáty získaly pro svoji prezentaci estetické prostředí a potřebné technické zázemí. Podařilo se vypracovat kvalitní projekt, získat velký finanční grant z fondů EU a v letech 2009–2010 vzniklo v Králíkách nejmodernější vojensko-historické muzeum v ČR. Devastovaný prostor se stal místem, na které může být hrdé nejen město Králíky, kterému muzeum patří, ale také Pardubický kraj, který celou záležitost pozitivně ovlivnil a podpořil.

Nová výstavní hala je návštěvníkům otevřena od 1. července 2010 se základní instalací svých expozic. Jejich další tvorba, rozšiřování a kompletace průběžně probíhá a bude trvat několik let.